Търсене
A1 logo

Технически запитвания

Затруднения с изпращането и/или получаване на съобщения

Избери какво е твоето затруднение с използването на SMS в роуминг.

Изпращане на SMS

Продължи

Получаване на SMS

Продължи

Затруднения с изпращането на SMS

Затруднение при изпращане на SMS към всички номера
Стъпка 1: При затруднение с изпращането на текстови съобщения към всички номера, провери как са записани номерата в телефонния указател. Трябва да бъдат въведени с кода на държавата с 00 или +.
Пример: За български номера: 00 359 88 XXX XXXX или +359 88 XXX XXXX.
Стъпка 2: Провери дали е въведен коректно номера на SMS центъра от настройките на съобщенията, в телефонния апарат, като следваш описаните стъпки:

Съобщения > Още > Настройки > Номер на SMS център

Правилният номер е +359 88 000301. Ако е записан друг номер, трябва да бъде променен с правилния.
А1 Застраховка "Пътуване в чужбина" - Планирай следващото приключение
Виж повече
Твоята безупречна защита срещу опасностите в онлайн пространството
Виж повече
Застраховка Моят телефон - вземи си спокойствие
Виж повече
Карта за еднократно пътуване с метро
Виж повече