Мобилна услуга с договор

Допълнителните пакети (екстри) могат да бъдат MB за мобилен интернет на максимална скорост, минути за разговори и SMS-и, които могат да се активират в допълнение към мобилния ти тарифен план.
Може да се избира от два варианта допълнителни пакети – еднократни и подновяващи се.

Еднократни пакети без дългосрочен абонамент – деактивират се автоматично на датата на зануляване. Могат да се активират, променят и деактивират във всеки момент, без да се дължи неустойка. Месечната такса за пакета се начислява в следваща фактура.

Подновяващи се пакети - Подновяват се автоматично за всеки месечен период на фактуриране, докато не бъдат деактивирани. Месечната такса за някои от пакетите се предплаща. Това означава, че след първоначална активация във фактурата се начисляват 2 броя такси – една такса от дата на активация до дата на зануляване и една такса за новия отчетен период.

Информация за предлаганите варианти за еднократни и подновяващи се пакети, може да бъде разгледана на А1.bg.

Условия за ползване на допълнителен пакет
 • Еднократните пакети могат да се активират, променят и деактивират във всеки един момент, без да се дължи неустойка.

 • Еднократните пакети отпадат автоматично в края на отчетния период.

 • Неизползваните отстъпки не се прехвърлят за следващ месец.

 • При добавен или деактивиран допълнителен пакет се получава информативен SMS.

 • След изчерпване на включения в дадена Екстра трафик за мобилен интернет на максимална скорост, скоростта се променя до 64Kbps.

 • Месечните пакети се подновяват автоматично за всеки месечен период на фактуриране, докато не бъдат деактивирани.

 • Месечната такса за част от подновяващите се допълнителни пакети се предплаща.

 • Допълнителен пакет може да бъде добавян към всеки тарифен план за мобилна услуга.

 • При активация на допълнителен пакет с включени минути за разговори, се получават пропорционален брой минути, спрямо оставащите дни до края на таксуващия период. В първата фактура след активацията ще бъдат начислени 2 такси – една частична такса от дата на активация до дата на зануляване и една пълна такса за новия отчете период.
 • Активиране и деактивиране на допълнителен пакет
  Допълнителни пакети за минути, МВ интернет и SMS могат да бъдат активирани и деактивирани през: